مرکز تخصصی تعمیرات لوازم خانگی بوش از بین واجدین شرایط اقدام به جذب نیرو میکند در صورت تمایل به همکاری لطفا فرم زیر را تکمیل و ارسال کنید تا در صورت تایید با شما جهت مصاحبه تماس گرفته شود. “پیشاپیش از همکاری با شما خرسندیم”.