چنانچه همکاران ما بنا بر هر دلیلی موفق به دریافت رضایت شما نشده اند خوشحال میشویم انتقادات خود را با ما در میان بگذارید تا در صدد رفع آن برآییم جهت ثبت شکایت خود مبنی بر هر دلیلی اعم از هزینه تعمیرات، عدم تعمیر صحیح دستگاه، برخورد نامناسب متخصص و… فرم زیر را پر کرده و ارسال نمایید.

"*" indicates required fields

Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 3 MB.